Vi lever af at hjælpe mennesker

Vi hjælper med en lang række forskellige juridiske problemstillinger - og kan du ikke finde lige præcis det emne som din problemstilling drejer sig om, så kontakt os alligevel for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ansættelsesret

Ansættelsesforhold kan give anledning til mange problemstillinger

Læs mere

Arv & Testamente

Hvad er et testamente og findes der forskellige slags?

Læs mere

Bolighandler

For de fleste er et boligkøb den største disposition, de involverer sig i.

Læs mere

Dødsboer

Der er meget at tænke på, når der sker et dødsfald.

Læs mere

Entrepriseret

Entrepriseret dækker i bred forstand, hvad der beskrives som byggeriets retsforhold.

Læs mere

Erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme er ejendomme, der anvendes til erhvervsudøvelse, f.eks. handel.

Læs mere

Separation og skilsmisse

Familieret handler bl.a. om de regler, der regulerer forholdet mellem ægtefæller.

Læs mere

Generationsskifte

De måder, hvorpå en virksomhed kan overdrages kan være meget forskellige.

Læs mere

Inkasso og fogedret

Vi hjælper med effektiv og hurtig inddrivelse af tilgodehavender.

Læs mere

Konkurs & rekonstruktion

Økonomiske problemer kan føre til et behov for omstrukturering af økonomien.

Læs mere

Lejeret

Lejeret er en jungle - og den mindste fodfejl kan have stor betydning.

Læs mere

Lokalplaner

Vi rådgiver gerne indenfor planlovgivningen.

Læs mere

Miljøret

Miljøretten dækker alt fra forurening, naturområder til nabosager.

Læs mere

Patent, varemærke...

Dette retsområde betegnes under ét som immaterialretten.

Læs mere

Retssager og voldgift

Vi fører retssager ved alle instanser, voldgifter og nævn.

Læs mere

Selskabsret

Virksomheds- og selskabsstrukturer samt daglige juridiske problemstillinger.

Læs mere

Strafferet

Vi behandler alle type straffesager, såvel inden for straffeloven som særlovgivningen.

Læs mere

Udbudsret og konkurrenceret

Vi bistår gerne udbyder eller tilbudsgiver med udarbejdelse af udbud eller afgivelse af tilbud. .

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Vi bistår både køber og sælger med overdragelsen af virksomheder, herunder generationsskifter.

Læs mere