Spørgsmål til Miljøret:

Miljøret

Miljøret

Miljøretten dækker over en bred palet af områder omfattende alt fra forureningssager og særlige naturområder til nabosager.

Vi bistår både erhvervsdrivende og private i forbindelse med ejendomshandler og andre tilfælde, hvor miljøspørgsmål har relevans. Målet for bistanden er at afdække forureningsrisiko og øvrige miljømæssige risici ved den konkrete ejendom. Endvidere undersøger vi de begrænsninger, som ejendommen kan være underlagt som følge af f.eks. registreringer af særlig beskyttet natur eller lignende. Herudover er vi behjælpelige i forbindelse med myndighedsbehandlingen af konstaterede forureninger, registreringer mv.

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner

Spørgsmål til Miljøret: