Persondatapolitik

Dette er en orientering om vores behandling af personoplysninger.

Formål

Til behandling af de fleste sagstyper indsamler og modtager Horstmann advokater Advokatpartnerselskab personoplysninger. Der indhentes kun personoplysninger, som er nødvendige for at løse sagen samt varetage vores kunders interesser bedst muligt.

Personoplysningerne opbevares elektronisk samt ofte også på en fysisk (papir)sag.

Oplysningerne kan vedrøre både kunder og personer, som indgår i de pågældende sager.

Personoplysninger behandles forsvarligt og fortroligt, og enhver behandling af personoplysningerne sker med hjemmel i Persondataforordningen. Vi behandler alene oplysninger med henblik på juridisk rådgivning. Den sædvanlige hjemmel vil være, at opgaven for den pågældende kunde ikke kan løses uden personoplysningen. I det omfang, vi behandler CPR-numre, foretages behandlingen med hjemmel i Databeskyttelsesloven.

I sager omfattet af Hvidvaskloven indhenter vi kunders identitetsoplysninger, og i sådanne tilfælde forefindes hjemlen til behandling i Hvidvaskloven.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver aldrig personoplysninger til brug for markedsføring eller lign.

I sagsbehandlingen er vi – afhængigt af sagstype – i dialog med diverse aktører. Dette kan eksempelvis være statslige myndigheder, kommuner, syn- og skønsmænd, sundhedsvæsenet, modparters advokater, revisorer, nævn og de danske domstole. I sager omfattet af Hvidvaskloven videregives oplysninger alene, hvis det er påkrævet efter loven.

Personoplysninger videregives alene, når det er nødvendigt for at behandle kundens sag og varetage kundens interesser.

Vores IT er hosted hos vores danske leverandør af vores sagsbehandlingssystem. Data lagres i Danmark. Der er indgået databehandleraftale herom.

Sikkerhed

Vi har foretaget tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre personoplysningerne mod uautoriseret adgang.

Fysiske dokumenter indeholdende personoplysninger opbevares forsvarligt. Der er naturligvis ikke andre end medarbejderne hos Horstmann advokater Advokatpartnerselskab, der har adgang til sager (både fysiske og elektroniske sager).  

Elektroniske sager slettes og fysiske sager makuleres, når sagerne ikke længere opbevares.

Kontoret anvender sikker mail så vidt dette er muligt.

Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan få rettet urigtige oplysninger, som vi måtte have om dig.

Du har endvidere ret til at få slettet oplysningerne om dig, hvis det ikke længere er relevant at have oplysningerne registreret. Typisk vil vi slette oplysningerne 10 år efter sagens afslutning. Det vurderes, om der er retlig interesse i at opbevare oplysningerne i hele perioden.

Hvidvaskoplysninger opbevares i 5 år efter sagens afslutning.

Kontaktperson

Dataansvarlig er Horstmann advokater Advokatpartnerselskab og kontaktperson er advokat Tine Blach Ladefoged Christensen, Sct. Mathias Gade 23, 8800 Viborg, tlf. 87 27 47 00, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der findes yderligere oplysninger om reglerne og rettighederne på www.datatilsynet.dk, hvortil der også kan indgives klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se mere på www.datatilsynet.dk

24. maj 2018