Spørgsmål til Miljøret:

Forurening, hvem skal betale oprensning?

Hvis jeg har købt en ejendom, der viser sig at være forurenet, hvem hænger så på regningen for rensning af ejendommen?

Princippet i miljølovgivningen er, at forureneren skal betale, men ofte kan man stå i den situation, at man enten ikke ved, hvem der har forårsaget forureningen, at forureneren er gået konkurs eller at forureneren af anden årsag ikke kan drages til ansvar.

I de situationer er det eksempelvis muligt at søge om tilskud til oprensning gennem den såkaldte værditabsordning, og der kan være mulighed for hjælp til oprensning, hvis årsagen til forureningen er en lækket olietank (villaolietanksager). Der er for begge ordninger en lang række krav, der skal opfyldes for at man kan opnå støtte.

Man kan også afvente at Regionen vil oprense jorden, men i praksis er det stort set kun i alvorlige og akutte tilfælde, at Regionen tager sig af oprensning. Rigtig ofte er det derfor grundejeren, som hænger på forureningen og de begrænsninger i anvendelsesmuligheden, som forureningen dermed medfører.

Det er altid værd at undersøge, om der skulle være en ejerskifteforsikring eller anden forsikring, der helt eller delvist yder dækning for udgifterne.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner

Spørgsmål til Miljøret: