Spørgsmål til Patent, varemærke, design m.v.:

Patent, varemærke, design m.v.

Patent, varemærke, design m.v.

Dette retsområde betegnes under ét som immaterialretten, der vedrører reguleringen af rettigheder til ikke-håndgribelige aktiver så som goodwill, ophavsrettigheder, patent- og varemærkerettigheder, designrettigheder m.v.

Vi medvirker til sikring af denne type rettigheder gennem registrering i de respektive offentlige registre såvel i Danmark som i udlandet (typisk EU).

Herudover medvirker vi til køb og salg af sådanne rettigheder, udarbejdelse af licens- og royaltyaftaler m.v.

Rådgivningen og de retssager, der kan følge med, kan eksempelvis dreje sig om plagiatsager: Hvor langt er opfinderen beskyttet mod efterligninger? - og modsat: I hvilket omfang kan en anden producent tillade sig at være ”inspireret” af en opfinders produkt?

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner

Spørgsmål til Patent, varemærke, design m.v.: