Udbudsret og konkurrenceret

Udbudsret og konkurrenceret

Vi bistår ordregiver eller tilbudsgiver med udarbejdelse af udbud respektive gennemgang af det udbud, der skal gives tilbud på.

Vi har stor erfaring med tilrettelæggelse af udbud indenfor såvel danske regler som EU-regler, herunder forsyningsvirksomhedsdirektivet. Vi rådgiver om udbudsprocedurer, valg af udbudsform, tildelingskriterier, tærskelværdi, kontrakter m.v. samt den praktiske varetagelse af processen og deltagelse i dette praktiske arbejde.  

Udbudsreglerne er komplekse - og det bliver tilbudsafgivning også nemt! Vi gennemgår udbudsmaterialet med henblik på at sikre, at tilbudsgiver får sendt de nødvendige og rigtige dokumenter, så tilbuddet ikke diskvalificeres på grund af manglende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet.

Vi vurderer tilbudsevalueringer, herunder også afviste tilbud, fører sager for Klagenævnet for Udbud og rådgiver om andre forhold i udbudsprocessen, som tilbudsgivere støder på.

De konkurrenceretlige regler regulerer virksomheders adfærd på markederne og samspillet med andre virksomheder. Det er væsentlig for virksomheder at finde ud af, hvad man må, og hvad man ikke må. Der er strenge regler for overtrædelse af de konkurrenceretlige regler. Reglerne er i vidt omfang baseret på EU-retlig regulering. Vi rådgiver om såvel internationale som nationale regler.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner