Familieret, separation og skilsmisse

Familieret, separation og skilsmisse

Familieret handler om de regler, der regulerer forholdet mellem ægtefæller og mellem registrerede partnere, men også om de regler, der regulerer forholdet mellem forældre og børn. Familieretten omfatter således regler om ægtefællernes formueforhold, samt om ægteskabets opløsning og om forældremyndighed og samvær.

Når to personer gifter sig (eller indgår registreret partnerskab) etableres der en delingsformue (tidligere benævnt formuefællesskab) mellem parterne.

Så længe ægteskabet (det registrerede partnerskab) består, kan hver part disponere frit over, hvad han/hun har indbragt af aktiver i ægteskabet eller erhverver under dette, og en ægtefælle hæfter kun for sin egen gæld.

Hvis ægteskabet opløses ved separation, skilsmisse eller død, skal der ske ligedeling af den samlede formue.

Såfremt parterne er enige om, at der ved ægteskabets opløsning ikke – eller måske alene delvist – skal ske ligedeling, kan der både før ægteskabets indgåelse og under ægteskabet indgås aftale herom. Aftalen indgås ved at oprette en ægtepagt, der skal tinglyses.

Undtaget fra ligedeling er pensioner. Pensioner skal efter loven ikke deles lige ved skilsmisse, men ønsker ægtefællerne ønsker en ligedeling, kan dette ønske opfyldes ved oprettelse af en ægtepagt. Læs mere om formuefællesskab og ægtepagter. Vi rådgiver om disse emner og udfærdiger og tinglyser ægtepagter. 

I sager om separation, skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær vil der ofte være behov for en bred rådgivning, der rækker ud over det rent juridiske. Det er væsentligt at søge løsninger i disse spørgsmål uden, at det kommer til de konfrontationer, som typisk opleves, hvor konflikten ender med en retssag. Det tager vi hensyn til i vores rådgivning.

Som udgangspunkt er forældremyndighed fælles mellem forældrene. Man kan frit aftale, at det skal være anderledes, men er man ikke enige, skal der  ganske meget til, før Retten fratager den ene forælder andel i forældremyndigheden.

Når der er fælles forældremyndighed, skal parterne blive enige om, hvor barnet skal have bopæl. Kan de ikke det, afgøres sagen af Retten.

På samme måde skal parterne gerne blive enige om, hvordan samværet med børnene skal være. Uenighed herom afgøres af Statsforvaltningen.

Hvis man i tilfælde af skilsmisse ikke kan enes om at dele boet, skal sagen afgøres af Skifteretten.

Vi rådgiver om alle disse problemstillinger og fører om nødvendigt sagen for den relevante myndighed/domstol.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat