Generationsskifte

Generationsskifte

For os er rådgivning om og medvirken til virksomhedsoverdragelser, herunder generationsskifter, et væsentligt interesse- og arbejdsområde.

De måder, hvorpå en virksomhed kan overdrages, er eller kan være meget forskellige:

Drives virksomheden af ejeren personligt eller i et selskab?

Overdrages virksomheden til næste generation eller nære nøglemedarbejdere kræver en overdragelse typisk omhyggelig planlægning og tilrettelæggelse, og overdragelsen kan ofte skatte- og finansieringsmæssigt med fordel gennemføres i flere trin.

Ved rådgivningen søger vi, typisk i samarbejde med virksomhedens eller køberens revisor, at sikre, at såvel sælger som køber opnår den mest fordelagtige skattemæssige position.

Rådgivning inden for dette område har nær sammenhæng med rådgivning inden for andre erhvervsområder, se de enkelte emnebeskrivelser

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner