Strafferet

Strafferet

Vi behandler alle type straffesager, såvel inden for straffeloven som indenfor særlovgivningen - fx færdselslovsovertrædelser, økonomisk kriminalitet, miljølovsovertrædelser mv.

Vi yder bistand enten som forsvarer (for mistænkte, sigtede eller tiltalte) eller som bistandsadvokat (for ofre for f.eks. vold eller sædelighedsforbrydelser).

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat