Bolighandler

Bolighandler

Køberrådgivning

For de fleste mennesker er et boligkøb den største disposition, de involverer sig i. Derfor er det vigtigt, at køber får en grundig og uafhængig rådgivning.

Vi har medlemskab i Danske Boligadvokater, og vi har mangeårig erfaring inden for området. Vi påtager os ansvaret for, at køber kommer sikkert og velinformeret gennem forløbet.

HUSK advokatforbeholdet inden du skriver under på en købsaftale: "Denne handel er betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed".

Vores honorar for rådgivning af køber ligger typisk mellem kr. 9.375 og kr. 12.500 inkl. moms ved bistand til køb af en boligejendom. Prisen omfatter vores gennemgang af og kontrol af alle ejendommens dokumenter, møde med køber med gennemgang af købsaftalen og de modtagne og fremskaffede dokumenter, hvor køber rådgives om konkrete og mulige problemstillinger, betydningen af ejerskifteforsikring mv. - og ikke mindst det, der ikke står noget om i papirerne!

Afhængig af de konkrete forhold vejleder vi om eventuelle individuelle behov for oprettelse af samejeoverenskomst (mellem ugifte samlevende), testamente, tegning af livsforsikring (evt. krydslivsforsikring) og andre personretlige forhold.

Når købers pengeinstitut har givet endeligt finansieringstilsagn, godkendes handlen, eventuelt på konkrete betingelser, og når disse er opfyldt, og handlen dermed er endelig, sørger vi for handlens effektuering med tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, kontrol af forsikringstegning mv.

Kommende købere er velkomne til at komme ind til et GRATIS indledende møde og høre nærmere om det at købe bolig. På mødet kan der gives bindende tilbud på, hvad køberrådgivningen vil koste i det konkrete tilfælde.

Sælgerrådgivning

Vi rådgiver også sælgere.

I handler, hvor der er indgået skriftlig købsaftale, udarbejder vi skøde og sørger for tinglysning af dette til en fast pris på kr. 6.250,00 inkl. moms. 

 

"Selvsalg"

Mange boligejere finder selv en køber til huset og har "bare" brug for at få styr på papirerne og alt det juridiske.

Ved almindelige boliger (parcelhuse og ejerlejligheder) bistår vi med indhentelse af alle relevante dokumenter og oplysninger og udarbejder købsaftale og efterfølgende skøde for en samlet pris kr. 12.500 inkl. moms.

Ved landbrugsejendomme, erhvervsejendomme og ejendomme, hvor særlige forhold gør sig gældende, aftales en konkret pris på forhånd.

 

Mangler

Selvom køber kommer sikkert igennem købet, sker det desværre nogle gange, at drømmehuset er behæftet med fejl og mangler, eller, at andre påstår at have rettigheder over ejendommen.

I sådanne tilfælde vurderer vi, hvilke konsekvenser det pågældende forhold har eller kan få, og hvis der er basis for at gå videre med sagen, sørger vi for  at gøre krav gældende mod den eller de ansvarlige, eller vi hjælper køber igennem sagens behandling hos de respektive forsikringsselskaber.

 

Læs også mere om Danske Boligadvokater.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner