Ansættelsesret

Ansættelsesret

Som hovedregel har enhver lønmodtager krav på at få en skriftlig ansættelsesaftale, og der er nogle minimumskrav til aftalens indhold. Undertiden kan sådanne aftaler laves ved at udfylde en formular, men ofte vil der være behov for en specielt tilpasset aftale, da et ansættelsesforhold kan give anledning til mange problemstillinger. Vi udarbejder ansættelseskontrakter for medarbejdere og ledere på alle niveauer.

Vi rådgiver både arbejdsgivere og ansatte om de problemstillinger, der knytter sig til ansættelsesforholdets indgåelse, ændringer undervejs og ansættelsens ophør. Det kan f.eks. være

 • aftalens udformning
 • lønforhold
 • varsling om ændringer
 • ferie og feriefridage
 • opsigelsesregler
 • regler vedrørende gravide medarbejdere
 • kunde- og konkurrenceklausuler, jobklausuler
 • loyalitets- og tavshedsbestemmelser
 • opsigelse
 • bortvisning og suspension
 • fritstilling og ferieafholdelse i opsigelsesperioden
 • forhold ved arbejdsgiverens konkurs

og mange andre forhold.

Det er selvfølgelig bedst at sikre sig mod, at problemer opstår, men sker det alligevel, hjælper vi med at søge løsninger eller om nødvendigt føre sagen i Retten.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner