Lejeret

Lejeret

Lejeret er en jungle - og den mindste fodfejl kan have stor betydning og medføre økonomisk tab.

Vi har gennem en lang række år ydet bistand til udlejere, herunder bistået med administration af lejemål, huslejereguleringer, påkravsbreve m.v.

Vi hjælper blandt andet med:

- udarbejdelse og gennemgang af lejeaftaler.

- regulering af husleje

- opsigelse/ ophævelse af lejemål

- fraflytningsopgørelser

- huslejeinkasso

- boligrets- og huslejenævnssager.

Vi bistår også lejere, der er kommet i konflikt med udlejere.

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner