Selskabsret

Selskabsret

Vi rådgiver om de forskellige virksomheds- og selskabsstrukturer og om virksomhedens daglige juridiske problemstillinger. Vi rådgiver om og udarbejder alle nødvendige dokumenter ved stiftelse af aktie- og anpartsselskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, iværksætterselskaber og interessentskaber, sørger for registrering i Erhvervsstyrelsen mv.

Tilsvarende forestår vi efterfølgende selskabsmæssige ændringer (vedtægtsændringer, kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, fusion, spaltning, skattefri aktieombytning, omstruktureringer mv).

Vi bistår også i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, se under emnet virksomhedsoverdragelser.

Stiftes et selskab af flere personer, udvides ejerkredsen i et bestående selskab eller i en personlig ejet virksomhed, der dermed omdannes til et interessentskab, er det vigtigt at få indgået interne aftaler mellem parterne til fastlæggelse eksempelvis af:

  • Hvordan er rollefordelingen i selskabets ledelse?
  • Hvordan er man stillet, hvis samarbejdet viser sig ikke at fungere, en af parterne bliver uarbejdsdygtig eller dør?
  • Hvordan fastsættes værdien af virksomheden, hvis en af partnerne skal købes ud?

Sådanne forhold reguleres i ejeraftaler, interessentskabskontrakter, ansættelseskontrakter m.v.

Minimumskapitalkravene til selskaber:

Aktieselskab                       kr. 400.000

Anpartsselskab                   kr.   50.000

Iværksætterselskab            kr.            1

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner