Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

For os er rådgivning om og medvirken til virksomhedsoverdragelser, herunder generationsskifter, et væsentligt interesse- og arbejdsområde.

Den måde, hvorpå en virksomhed kan overdrages, er eller kan være meget forskellig, bl.a. afhængig af om virksomheden er drevet af ejeren personligt eller er drevet i selskabsform.

For såvel sælger som køber er det af stor vigtighed at få fremskaffet alle relevante oplysninger om virksomhedens økonomiske og retlige forhold, og vi søger oplyst og gennemgår virksomhedens retlige forhold (retlig due diligence).

Ved rådgivningen søger vi – typisk i samarbejde med virksomhedens eller køberens revisor – at sikre, at såvel sælger som køber opnår den mest fordelagtige skattemæssige position.

Om overdragelse af en virksomhed til næste generation (eller nære nøglemedarbejdere) henvises til emnet generationsskifte.

Rådgivning inden for dette område har nær sammenhæng med rådgivning inden for andre erhvervsområder, se mere under de enkelte emnebeskrivelser.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner