Erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme er ejendomme, der anvendes til erhvervsudøvelse, f.eks. handel. håndværk og produktion og udlejningsejendomme, uanset om de anvendes til erhverv eller boliger.

Ved handler med sådanne ejendomme er der typisk en række forhold, som skal undersøges. Det kan være plan- og miljømæssige forhold, og for udlejningsejendomme lejeretlige problemstillinger. Vi foretager en juridisk analyse af alle relevante forhold, herunder undersøger vi ejendomsdata i alle offentlige registre og andre tilgængelige kilder, og ved udlejningsejendomme undersøger vi, om der er eller har været sager ved huslejenævn eller Retten, der har eller kan få betydning for køber.

Se også emnet erhvervslejeret.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner