Retssager og voldgift

Retssager og voldgift

Vi fører retssager ved alle instanser og har advokater med møderet både for Landsret og Højesteret.

Vi fører ligeledes voldgiftssager og sager ved diverse klagenævn.

Til retssager vil der ofte kunne opnås retshjælpsdækning fra klientens forsikringsselskab, ligesom der vil kunne være mulighed for at opnå fri proces, såfremt klienten opfylder de økonomiske betingelser herfor.

Se iøvrigt under de enkelte emner.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner