Testamente

Hvad er et testamente og findes der forskellige slags?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori en person helt eller delvist råder over de ejendele, som personen efterlader ved sin død. Et testamente får først virkning efter at testator (den der har oprettet testamentet) er død.

For at et testamente skal kunne træde i kraft, skal det være oprettet i overensstemmelse med regler, der findes i Arveloven. Det indebærer, at et testamente skal oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes personligt af den, der ønsker at oprette testamentet.

Der findes flere typer testamenter, eksempelvis notartestamenter og vidnetestamenter, men også testamenter, som ikke er egentlig juridisk bindende testamenter, f.eks. børnetestamenter.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat