Hvor meget kan jeg testere over?

Der kan være en grænse for, hvor stor en del af din formue, du kan disponere over i dit testamente (den såkaldte testationskompetence). Det afhænger af om du er gift eller har børn (eller børnebørn osv.).

Har du børn eller er gift, kan du maksimalt testere over ¾ af din formue. Den sidste ¼ er tvangsarv. Tvangsarvinger er ægtefælle og børn (børnebørn osv.). Du kan altså ikke gøre hverken din ægtefælle eller dine børn (børnebørn osv.) arveløse.

Du kan dog begrænse arven til et barn til et nærmere bestemt beløb, der fastsættes i Arveloven, selv om arven til barnet på den måde bliver mindre end den egentlige tvangsarv, se under Tvangsarv.

Har du ikke tvangsarvinger, kan du frit testere over hele din formue.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat