Om os

Siden 1/1 2014 har vi drevet firmaet under navnet Horstmann advokater, men vores historie kan skrives helt tilbage til 1897.

Vore nøgleværdier er faglighed, uafhængighed, troværdighed, redelighed og service. Det er disse værdier, som danner fundamentet for virksomhedskulturen og vores virke. 

Det betyder blandt andet, at vi ikke ukritisk fører en hvilken som helst sag. Vi ønsker, at kunder og modparter skal opleve redelige og troværdige jurister, der værner om eget og kunders omdømme. 

Vi bestræber os på at leve op til disse værdier gennem løbende efteruddannelse af jurister og sekretærer, respekt for faglige holdninger, en åben dialog med vores kunder og loyal og uafhængig rådgivning. Vi tilstræber at søge løsninger på konflikter, før vi anlægger retssager eller voldgiftssager, hvis det kan gavne kunden. 

Vi vil gerne være med fremme i den teknologiske udvikling gennem implementering af IT-teknologi. 

Det er vigtigt for os at tilbyde vore medarbejdere gode arbejdsvilkår – en glad medarbejder yder kunderne den bedste service.

- - - - - - -

Advokaterne hos Horstmann advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Horstmann advokater er omfattet af vor ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG forsikring i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Horstmann advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Horstmann advokater er underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt underlagt de advokatetiske regler og de gældende regler om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

Såfremt advokaterne ved Horstmann advokater ikke lever op til de forventninger, som klienten har til rådgivning og/eller honorar, eller såfremt klienten ikke mener, at advokaten har udvist en for en advokat passende adfærd, opfordres klienten til at kontakte Horstmann advokater, hvorefter Horstmann advokater gerne indgår i dialog herom.

Klage over adfærd og/eller honorar kan også indbringes for Advokatnævnet.

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler, der særligt gælder for indgivelse af klager over adfærd og/eller honorar samt regler vedrørende udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk