Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke kan bestemme over i et testamente. Ægtefællen og/eller livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn) skal (til sammen) arve mindst 1/4 af formuen, som den er ved dødsfaldet.

1/4 af formuen er således tvangsarv, medens den resterende del af formuen benævnes friarv.

Ægtefælle og livsarvinger kan således ikke gøres arveløse, men arven kan begrænses til tvangsarven.

Af interesse for personer med meget store formue har det siden 2008 været muligt at sætte loft over tvangsarvens størrelse i forhold til livsarvinger (ikke ægtefælle).

Tvangsarven til et barn/børn kan, uanset formuens størrelse, begrænses til ”kr. 1.000.000”.

Beløbet pristalsreguleres hvert år med 2008 som basisår, og beløbet andrager i kalenderåret 2018 kr. 1.260.000.

En begrænsning til ”kr. 1.000.000” skal udtrykkeligt fremgå af testamentet.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat