Notartestamente

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er et testamente, som underskrives i overværelse af ”notaren”, der er en medarbejder i byretten, som er bemyndiget til at overvære oprettelse af testamenter. Notaren kontrollerer identiteten af den eller de, der underskriver testamentet, og notaren bevidner ved en påtegning på testamentet, at underskriften er ægte samt at underskriveren/underskriverne er i stand til at forstå indholdet og betydningen af testamentet, og herudover kan notaren oplyse om eventuelle andre tilstedeværende og om omstændigheder, der kan have betydning for testamentets gyldighed.

Notaren indberetter testamentsoprettelsen til Centralregistret for Testamenter på opretterens cpr. nummer, og en kopi af testamentet bliver arkiveret.

Ethvert dødsfald i Danmark anmeldes til skifteretten, der altid on-line kontrollerer, om afdøde har oprettet notartestamente.

Såfremt det originale testamente ikke kan findes, vil kopien træde i stedet.

Et notartestamente vil derfor altid blive fundet og respekteret.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat