Har jeg brug for at lave et testamente?

Du skal oprette et testamente, hvis du ønsker en anden fordeling af den formue, du efterlader dig ved din død, end den fordeling, der følger af de almindelige arveregler. Herunder ses en række eksempler på fordeling af arv i henhold til de almindelige arveregler:

-Hvis du er gift (omfatter også registreret partnerskab) men ikke har børn, arver din ægtefælle alt, hvad du efterlader dig.

- Hvis du er gift og har børn, arver din ægtefælle halvdelen og dine børn den anden halvdel. Hvis der er flere børn, skal de dele den halvdel, der tilfalder børnene. Børnene deler lige. Hvis du lever længere end et af dine børn, går dette barns arv videre til barnets børn - altså dine børnebørn. 

- Hvis du er ugift og papirløst samlevende og har børn, arver dine børn det hele.

- Hvis du er ugift, enlig og ikke har børn, arver dine forældre. 

- Hvis du ikke har legale arvinger, arver staten.

Så hvis du ønsker at ændre på fordelingen, så skal du oprette et testamente.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat