Separation og skilsmisse

Hvad er forskellen på at blive separeret og skilt?

Man kan sige, at separation er en slags ”prøveperiode”. I separationsperioden har man tid og ro til at finde ud af, om man virkelig vil skilles. Man kan "ophæve" separationen ved at flytte sammen igen. 

Mens man er separeret, kan man ikke indgå nyt ægteskab.

Når man har været separeret i 6 måneder, kan man blive skilt. Man bliver ikke automatisk skilt efter en separationsperiode - man skal særskilt anmode om skilsmisse.

Man kan også blive skilt med det samme, hvis man er enige herom.

Separation og skilsmisse medfører, at fællesboet skal deles, og ægtefællens arveret i henhold til arveloven bortfalder.

Sager om separation og skilsmisse behandles af Statsforvaltningen. Du kan læse mere på Statsforvaltningen hjemmeside.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat