horstmann-advokater-viborg-2.jpg

Lejers rettigheder i forbindelse med tvangsauktion

Vi bor i en ejendom med 8 lejligheder. Ejendommen skal på tvangsauktion. Kan en ny ejer opsige vores lejemål? Hvad sker der med vores depositum?

En lejers rettigheder (og pligter) i henhold til lejeaftalen ændres ikke, fordi ejendommen skifter ejer, heller ikke selv om det sker ved tvangsauktion. Ejerskiftet i sig selv giver altså ikke den nye ejer ret til at opsige lejemålet. Den nye ejer hæfter for tilbagebetaling af Jeres depositum. Hvis den nye ejer ikke har økonomiske krav mod jer, når I engang fraflytter lejligheden, så skal han altså betale det fulde depositum til Jer. Den beskyttelse, som en lejer således har på tilbagebetaling af depositum (og evt. forudbetalt leje), gælder kun, hvis depositum (med tillæg af evt. forudbetalt leje) ikke overstiger et halvt års husleje.

Man kan sige det på den måde, at en køber af en udlejningsejendom, herunder den, der køber på tvangsauktion, indtræder fuldt ud i den tidligere ejers forpligtelser (og også i rettighederne) over for lejeren.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner