horstmann-advokater-viborg-2.jpg

Sygdom under ferie?

Jeg har været på 14 dages ferie på Kreta. Desværre lå jeg syg i en uge på grund af lungebetændelse. Kan jeg få en ekstra uges ferie i stedet for den uge, hvor jeg var syg?

Ferieloven giver under visse betingelser ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg efter, at ferien er begyndt. De første 5 sygedage må du dog selv betale for, men herefter kan du opnå erstatningsferie, hvis du meddeler arbejdsgiveren, at du er syg og dokumenterer det med en lægeerklæring. Du skal således i egen interesse give meddelelse om den første sygedag, så du har dokumentation for, hvornår de første 5 sygedage er forløbet.

Hvis du bliver syg før ferien begynder, gælder nogle andre regler. Hovedreglen er, at du så ikke er forpligtet til at holde ferie.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner