Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden?

Kan man aftale, at ferie skal afholdes i opsigelsesperioden? Både når opsigelsesperioden er over og under 3 mdr?

Svaret er; ja, det kan man godt!

Der er den 4. april 2014 afsagt en dom fra Sø- og Handelsretten, som betyder, at man i sin ansættelseskontrakt kan fravige udgangspunktet om, at man i sin opsigelsesperiode ikke kan afholde hovedferie, hvis opsigelsesperioden er mindre end 3 måneder. Er opsigelsesperioden længere end 3 måneder, så kan der afholdes hovedferie i opsigelsesperioden.

I den konkrete sag, var det indføjet i ansættelseskontrakten, at hovedferie kunne varsles til afholdelse med 1 måneds varsel, og at dette også var gældende i relation til ferie i en eventuel opsigelsesperiode. 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner