horstmann-advokater-viborg-4.jpg

Skifteretsattest

Skal en skifteretsattest tinglyses?

Når du køber en fast ejendom, skal der tinglyses et skøde. Hvis du arver en ejendom, skal der i stedet for skødet tinglyses en skifteretsattest. Skifteretsattesten er et dokument, der udstedes af Skifteretten og som fortæller, hvem der er arvinger i boet og hvordan det behandles. Ved at tinglyse skifteretsattesten bliver det registreret i tingbogen, at du ejer ejendommen. Det er nødvendigt at tinglyse skifteretsattesten, hvis du f.eks. ønsker at belåne ejendommen, eller hvis du ønsker at sælge ejendommen. Skifteretsattesten bør tinglyses med det samme. Så undgår du at skulle lede efter den flere år senere. 

Når ejeren af en ejendom afgår ved døden meddeles dette til CPR-registeret via en digital dødsanmeldelse. Tinglysningsretten abonnerer på disse opdateringer, og der vil ske automatisk opdatering af Tingbogen, så adkomsthaveren (ejeren) ændres til "boet efter". Dette gælder dog kun, hvis afdøde ejede ejendom på dødstidspunktet og afdødes CPR nummer fremgår af tingbogen samt at dødsfaldet er sket efter den 15. januar 2011.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner