horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Arveafgift

Hvad er arveafgift?

Arveafgift hedder i virkeligheden boafgift. Boafgift er en afgift, der skal betales til staten, når du arver. Boafgiftens størrelse afhænger dels af, hvor stor en arv, der er tale om, dels af om du er i familie med afdøde, og hvordan du er i familie med afdøde.

Der findes tre afgiftsklasser:

1) Ægtefæller og registrerede partnere: 0 % i boafgift

2) ”Nærmeste familie”: (børn, børnebørn, oldebørn, forældre, fraskilt ægtefælle, papirløs samlever som afdøde har delt bopæl med i mere end 2 år): 15 % i boafgift

3) Alle andre: 36,25 % i boafgift

Afgiften beregnes af den formue, der falder i arv (aktiver med fradrag af gæld og omkostninger), og der er et bundfradrag, der trækkes fra det samlede beløb, der falder i arv til klasse 2 + klasse 3. Bundfradraget reguleres hvert år og udgør i 2018 kr. 289.000,00.

En lang række almenvelgørende foreninger og organisationer samt en række trossamfund er helt fritaget for boafgift. Du kan finde en liste over de afgiftsfritagne arvinger på SKATs hjemmeside. Det er også værd at bemærke, at der i visse tilfælde kan spares boafgift ved at indsætte almenvelgørende organisationer ved siden af de almindelige arvinger. Den besparelse opnås især, hvis de øvrige arvinger hører til klasse 3). Forhør gerne nærmere.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner