Inkasso og fogedret

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale min gæld?

Hvis du ikke betaler din gæld på det tidspunkt, som er aftalt, kan kreditor sende dig i fogedretten. Dette omtales populært som "når fogeden banker på døren...". 

Fogedretten indkalder til møde. Du skal som debitor møde personligt op i fogedretten, mens kreditor har lov til at møde pr. telefon. Hvis ikke du møder, kan kreditor bede om, at du hentes af politiet.

I fogedretten forsøger man at finde ud af, om du kan betale din gæld. Hvis det ikke er tilfældet, søger man at finde en løsning på, hvordan du så kan få betalt gælden til kreditor. Det kan f.eks. være ved aftale om en afdragsordning.

Du har pligt til at tale sandt i fogedretten og til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet til din økonomi. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvor meget du tjener og har til rådighed hver måned, om du har anden gæld, og om du bor til leje eller ejer fast ejendom.

Hvis det ikke er muligt at betale gælden, og der ikke er udsigt hertil eller der ikke kan indgås en afdragsordning og du ikke ejer noget, der kan stilles til sikkerhed for gælden, kan du afgive en insolvenserklæring. En insolvenserklæring er en erklæring, der afgives, når du ikke har nogen penge, og den varer i 6 måneder. I denne periode bliver du ikke indkaldt til møde i fogedretten, idet fogedretten, automatisk afviser evt. nye anmodninger om indkaldelse til fogedretten.

Kreditor kan på fogedretsmødet gøre udlæg i dine ting. Det kan eksempelvis være udlæg i huslejedepositum, således at kreditor får det overskydende af depositummet udbetalt, når du flytter. Udlægget bliver først aktuelt når du flytter og udlejer har stadig ret til foretage at istandsætte det lejede i overensstemmelse med lejekontrakten, før det resterende depositum udbetales til kreditor. Der kan også foretages udlæg i hus, bil, motorcykel, båd, sommerhus, og andre ting af værdi, som du ejer.

Der kan ikke foretages udlæg i aktiver, som er sædvanlige og nødvendige eksempelvis sofa, seng mv. Særlig bekosteligt indbo er dog ikke fritaget fra udlæg.

Aktiver, som der er foretaget udlæg i, kan kreditor anmode fogedretten om at sætte på tvangsauktion, hvis ikke du betaler din gæld.

Manglende opfyldelse af afdragsordning kan også medføre, at kreditor "træder til" sit udlæg, og får fogedretten til at bortauktionere aktivet. 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat