horstmann-advokater-viborg-05.jpg

Spørgsmål til Patent, varemærke, design m.v.:

Patent, varemærke, design m.v.

Patent, varemærke, design m.v.

Dette retsområde betegnes under ét som immaterialretten, der vedrører reguleringen af rettigheder til ikke-håndgribelige aktiver så som goodwill, ophavsrettigheder, patent- og varemærkerettigheder, designrettigheder m.v.

Vi medvirker til sikring af denne type rettigheder gennem registrering i de respektive offentlige registre såvel i Danmark som i udlandet (typisk EU).

Herudover medvirker vi til køb og salg af sådanne rettigheder, udarbejdelse af licens- og royaltyaftaler m.v.

Rådgivningen og de retssager, der kan følge med, kan eksempelvis dreje sig om plagiatsager: Hvor langt er opfinderen beskyttet mod efterligninger? - og modsat: I hvilket omfang kan en anden producent tillade sig at være ”inspireret” af en opfinders produkt?

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner

Spørgsmål til Patent, varemærke, design m.v.: