horstmann-advokater-viborg-07.jpg

Spørgsmål til Lokalplaner:

Lokalplaner

Lokalplaner

Vi rådgiver indenfor planlovgivningen. Det kan være i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner til konkrete projekter, eller i forbindelse med afdækning af muligheder/ begrænsninger, når køb af en ejendom er aktuelt.

Offentlige myndigheders planlægning fører undertiden til ekspropriation af private ejendomme. Vi rådgiver om ekspropriationssager: Er der mulighed for at undgå ekspropriation eller er der mulighed for at kræve ekspropriation af hele ejendommen i situationer, hvor den offentlige myndighed alene ønsker at ekspropriere en del af ejendommen?

Vi yder bistand til ejendommens værdiansættelse og opgørelse af erstatningskrav overfor taksationskommission eller (efterfølgende) domstolene.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner

Spørgsmål til Lokalplaner: