Konkurs & rekonstruktion

Konkurs, gældssanering, rekonstruktion

Økonomiske problemer kan føre til et behov for omstrukturering af økonomien. For nogle handler omstruktureringen om at få samlet gælden og få et overblik, for andre skal der søges en akkordordning eller gældssanering. Endelig kan en rekonstruktion eller konkurs være den nødvendige udvej.

Vi rådgiver både skyldnere og kreditorer og vejleder begge parter gennem den nødvendige proces.

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Morten Semma Skytte

Advokat