horstmann-advokater-viborg-07.jpg

Iværksætterselskab (IVS)

Hvad er et iværksætterselskab og hvordan laver jeg et sådant?

Et iværksætterselskab er en ny selskabsform, som det med virkning fra 1. januar 2014 er blevet muligt at stifte. Iværksætterselskabet (forkortet IVS) kan stiftes med bare 1 kr. i selskabskapital. Selskabet har samme status som et anpartsselskab, og ejeren af selskabet hæfter således kun med selskabets formue. Ideen med dette nye selskab er, at det skal være nemmere at etablere sig i selskabsform.  For IVS’er gælder der særlige regler om kapital og opsparing af overskud.

Kapitalen skal ved opstart være mellem 1 kr. og op til 49.999 kr. De efterfølgende år sparer man 25 % af selskabets årlige overskud op i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen sammen med reserven tilsammen udgør 50.000 kr. Et IVS kan først udbetale udbytte, når man har nået en kapital på 50.000 kr. Når kapitalkravet er nået, kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab. 

IVS’et skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og der skal i den forbindelse udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. 

IVS’et er omfattet af selskabsloven med de deraf følgende krav til bl.a. ledelsen af selskabet. Der stilles også krav om indberetning af årsrapport i henhold til årsregnskabsloven. Da kapitalkravet kun er på 1 kr., må man forvente, at visse kreditorer vil kræve anden og mere sikkerhed end blot selskabskapitalen. Dette gælder især for selskabets pengeinstitut, hvis dette skal stille større kreditfaciliteter til rådighed. I sådanne tilfælde vil pengeinstituttet nok kræve sikkerhed i form af en personlig kaution fra IVS’ets ejere. 

Med de nye regler har lovgiver gjort det nemt at etablere sig i selskabsform med dertil hørende ansvarsbegrænsning i form af den begrænsede hæftelse - altså hvor man kan holde selskabets og sin personlige formue adskilt . Man skal så blot gøre sig det klart, at der stilles strengere krav til stiftelsen af et IVS og flere formelle krav end til etablering af en enkeltmandsvirksomhed, hvor man så til gengæld hæfter personligt med hele sin formue.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner