horstmann-advokater-viborg-07.jpg

Hvordan bliver det gjort op, hvor meget der er at arve?

Jeg har hørt noget om, at hvis den ene ægtefælle dør, kan den efterlevende ægtefælle risikere at komme til at betale den afdødes arvinger?

Udgangspunktet er, at når en person dør, gør man op hvor meget den enkelte har af værdier og gæld - trækker de to tal fra hinanden. Er der kr. 0 eller et negativt beløb, så er der som udgangspunkt ikke noget at arve. MEN er man nu gift, skal man gøre værdierne op for begge ægtefæller, og har den ene ægtefælle værdier, skal der ske en udligning af den positive del af formuen, medmindre der er oprettet ægtepagt om særeje.

Når værdierne er gjort op, kan de fordeles til ægtefællen og børn. Er der kun en ægtefælle, arver denne alene. Er der også børn, arver ægtefællen halvdelen og børnene den anden halvdel til indbyrdes ligedeling.

Er parterne samlevende, arver samleveren intet, medmindre der er oprettet testamente. Arvingerne er afdødes børn eller – hvis der ingen børn er – afdødes forældre.

Dette retlige udgangspunkt gør det indlysende at oprette et testamente, hvis ønsket – hvad det typisk er – er et andet end det, der følger af den almindelige lovgivning.

EKSEMPEL:

Mette og Peter er begge 38 år. Mette er sygeplejeske og Peter selvstændig tømrer. De er ikke gift, men har to børn under 18 år. Mette får konstateret kræft, så Mette og Peter tænker ”vi må hellere sikre os”, så de gifter sig. Mette dør. Ud over at det hele er rigtig sørgeligt, så ender ægteskabet med at blive en rigtig dyr fornøjelse for Peter og hans virksomhed. Når Mettes bodel bliver gjort op, så er der desværre ingen værdier, da de værdier, der er, er mindre end Mettes studiegæld med den følge, at Mettes bodel opgøres til kr. 0. Peters bodel er noget større kr. 800.000 – desværre er værdierne bundet i virksomheden (igangværende arbejder, værktøj, en ejendom mv). Fordi Peters bodel har en værdi på kr. 800.000, skal han overføre kr. 400.000 til Mettes bodel. Herefter er der kr. 400.000 at arve, hvor han så får halvdelen retur, medmindre man har lavet testamente. Netto kommer ægteskabet til at koste Peter kr. 200.000, der dog tilfalder børnene.

Den lige beskrevne konsekvens kunne være undgået ved at oprette ægtepagt om testamente og gensidig testamente med begunstigelse af længstlevende. I så fald ville Peter have beholdt alle sine kr. 800.000.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat

Linda Mølsted Jacobsen - Advokat

Linda Mølsted Jacobsen

Advokat