horstmann-advokater-viborg.jpg

Hvad er en familiehandel og hvilken værdi kan vi handle til?

Ved en familiehandel forstås, at to parter i samme familie overdrager et aktiv fra den ene til den anden. Den typiske situation er salg af et hus eller en ejerlejlighed fra forældre til et barn. Der laves en købsaftale mellem parterne, der angiver vilkårene for overdragelsen, ligesom der udfærdiges digitalt skøde til tinglysning af overdragelsen.

I familiehandler kan ejendomme overdrages til en købesum svarende til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 %. I mange tilfælde betyder det, at salg af huset med fordel sker til en lavere værdi end den faktiske værdi af huset, således at barnet ikke skal betale så meget for ejendommen.

Købesummen skal betales til sælger i forbindelse med overdragelsen. Ellers anses overdragelsen som en gave, der skal betales gaveafgift af. Det er muligt at berigtige købesummen - helt eller delvist - ved udstedelse af gældsbrev, hvori barnet erklærer at skylde sine forældre det nærmere angivne beløb. 

Det typisk anvendte gældsbrev er det såkaldte rentefrie anfordringsgældsbrev. Det betyder, at der ikke skal betales renter af det skyldige beløb og heller ikke løbende afdrag, men forældrene kan kræve gælden indfriet helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel - altså på anfordringsvilkår. Mange forældre vælger hvert år at give barnet en gave på det beløb, som kan gives afgiftsfrit (i 2018 = kr. 63.400), og gaven ydes ved at nedskrive det skyldige beløb på gældsbrevet.

 Afhængig af de konkrete omstændigheder (forældrenes alder/beløbets størrelse, kan der være en risiko for, at Skat vil statuere, at der fra første færd har været tale om en gave med den følge, at der udløses en gaveafgift på 15%.

 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner