horstmann-advokater-viborg-03.jpg

Holdingselskab, hvad er ideen?

Hvorfor lave et holdingselskab?

Der er mange gode grunde til at lade et holdingselskab eje det driftsselskab (aktie- eller anpartsselskab), hvori virksomheden drives.

Dette gælder, hvad enten virksomheden ultimativt ejes af én eller flere personer.

Af de gode grunde fremhæves eksempelvis:

  • ønske om risikominimering
  • skattefri udlodning af udbytte
  • skattefri avance ved salg af driftsselskabet
  • kapitalejernes individuelle ønsker om overskudsdisponering
  • manøvredygtighed ved salg/generationsskifte af virksomheden.

Risikominimering opnås ved løbende at udlodde overskud fra driftsselskabet til holdingselskabet. Det kan ske skattefrit, hvis holdingselskabet ejer mindst 10 % af driftsselskabet. Skulle driftsselskabet komme i vanskeligheder og gå konkurs, indgår holdingselskabets opsparede kapital ikke i konkursbehandlingen. Kapitalen kan så f.eks. anvendes til at starte ny virksomhed. Hvis man driver flere former for erhvervsaktiviteter, kan det være fornuftigt at placere de forskellige aktiviteter i hver sit driftsselskab, alle ejet af holdingselskabet. Skulle en af aktiviteterne køre skævt, trækker det ikke de øvrige aktiviteter (selskaber) med sig ned.

Af større relevans er det, at flere medejere af en virksomhed kan have forskellige forudsætninger for ejerskabet. Hvis to eller flere personer driver virksomhed i et fælles aktie- eller anpartsselskab, kan de have forskellige ønsker med hensyn til at udlodde overskud fra selskabet. Hvis overskud fra driftsselskabet udloddes til aktionærerne personligt, bliver de beskattet af udlodningen. Hvis de i stedet ejer driftsselskabet gennem hver sit holdingselskab, kan overskuddet skattefrit udloddes til holdingselskaberne. En ejer, der ønsker at udlodde overskuddet til sig selv, kan gøre det fra holdingselskabet og dermed lade sig beskatte, mens en ejer, der foretrækker at spare op eller investere i andre aktiviteter, kan gøre det fra sit holdingselskab og dermed vente med beskatning til senere, når han engang "trækker pengene ud" fra holdingselskabet til sig selv.

Hvis en ejer ønsker at sælge sin ejerandel af et driftsselskab, kan det ske skattefrit, så læne salgssummen forbliver i holdingselskabet. Det har den fordel, at den pågældende person kan vælge at investere i en anden erhvervsaktivitet, eller ejeren kan løbende udlodde fra holdingselskabet som led i en pensionering. Holdingkonstruktionen kan også lette generationsskifte, da der kan skabes flere finansieringsmuligheder.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner