horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Har ændringer i dit liv betydning for dit selskab?

Hvornår skal man begynde sine overvejelser?

Man bør løbende overveje sin situation, og det er således ikke kun én gang i livet, hvor man skal forholde sig til ens livssituation. Er man ung og og uden forpligtelser, skal der måske kun sikres mod ens egne dumheder. Er man gift og har godt gang i virksomheden, skal man måske sikre både ægtefælle og børn, samtidig bør man sikre sig mod, at virksomheden bliver ødelagt af skilsmisse e.lign. Senere er det måske et begyndende generationsskifte, der skal klargøres.

At gifte sig, blive skilt og dø afføder en række juridiske konsekvenser i forhold til ens virksomhed. De kan være svære at forholde sig til og tage stilling til. Det er dog vigtigt at tage stilling mens tid er og dermed være på forkant med situationen. Ved dødsfald viser det sig eksempelvis ofte, at det kan spare de efterladte for mange bekymringer, hvis der på et tidligt tidspunkt er taget stilling til, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner