horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Forsvarsadvokat, hvem skal betale?

Hvem betaler for min forsvarsadvokat?

Har du fået beskikket en forsvarer, så betaler statskassen i første omgang advokatsalæret. I sager hvor du bliver frikendt, kommer du ikke til at betale noget.

Bliver du derimod dømt, så skal retten tage stilling til i hvilket omfang, du skal betale sagens omkostninger, og i så fald er det disse omkostninger, du skal betale. Det er staten, der opkræver omkostningsbeløbet. Du skal således aldrig betale til din beskikkede forsvarer.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jan Mortensen - Advokat

Jan Mortensen

Advokat