horstmann-advokater-viborg-2.jpg

Forhandlingsprotokol, hvad er det?

Hvornår skal der være en forhandlingsprotokol?

En forhandlingsprotokol indeholder referater af, hvad der passerer og navnlig, hvad der besluttes på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Ifølge Selskabsloven har aktie- og anpartsselskaber pligt til at føre protokol over forhandlingerne i bestyrelsen og/eller på generalforsamlingen.

Bestyrelsesreferater skal underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og generalforsamlingsreferatet af dirigenten. Alle beslutninger skal fremgå i protokollen.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner