horstmann-advokater-viborg-03.jpg

Forældremyndighed, hvem har den?

Hvordan afgøres det, hvem der har forældremyndigheden til et fælles barn?

Som udgangspunkt er der fælles forældremyndighed.

Hvis jeres barn er født FØR 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed, hvis:

• I var gift med hinanden da barnet blev født
• I indgik ægteskab med hinanden efter barnets fødsel
• I var separerede, da barnet blev født, men senere flyttede sammen igen
• I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
• I har indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller Retten

Hvis jeres barn er født EFTER 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed, hvis:

• I var gift med hinanden ved barnets fødsel eller indgik ægteskab senere
• I var separeret eller skilt, da barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten
• I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring da barnet blev født
• I var gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnet blev født
• I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller retten
• I boede sammen inden for de sidste 10 måneder før barnet bliver født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

I alle andre situationer har moren forældremyndigheden alene. Faren kan søge om fuld eller delt forældremyndighed hos Statsforvaltningen.

Forældremyndighed har ikke nogen betydning for retten til samvær, men alene betydning for hvem der kan tage stilling til hvor barnet skal bo, gå i skole, lægebehandling, religion mv.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat