horstmann-advokater-viborg-6.jpg

Ejerskifteforsikring, hvornår er der dækning?

Er der nogen grund til at tegne ejerskifteforsikring, og hvad dækker en ejerskifteforsikring egentligt?

Når du køber et hus, vil du typisk få tilbud om at tegne en ejerskifteforsikring. Du er ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men det er en rigtig god idé at gøre det, fordi en ejerskifteforsikring dækker udgifterne til udbedring, hvis det efter købet viser sig, at huset allerede  på købstidspunktet var behæftet med fejl eller mangler, som var skjulte og derfor ukendte, og en køber kan ikke rette krav mod sælger om afslag i prisen på grund af mangler, når sælger har tilvejebragt tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærke og tilbud om ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen dækker bl.a. skader, som var til stede inden overtagelsen af ejendommen, og som enten er forkert beskrevet eller slet ikke nævnt i tilstandsrapporten. Der kan også være tale om konstruktionsfejl, som først senere giver anledning til skader på huset. Her dækker ejerskifteforsikringen også. Ejerskifteforsikringen vil også dække ulovlige elinstallationer, hvis forholdet ikke er beskrevet eller er beskrevet klart forkert i elinstallationsrapporten. En ejerskifteforsikring dækker ikke udgifter til udbedring af mindre skader, udgifter til vedligeholdelse, eller udgifter til skader, der skyldes slid og ælde. Har boligen en defekt, du kan forvente af en bolig af den type eller alder, den købte bolig har, vil skaden sandsynligvis heller ikke blive dækket. Det er f.eks. ofte diskussionen med en fugtig kælder i et ældre hus.

Er der tegnet en udvidet ejerskifteforsikring, så bør forsikringsbetingelserne nærlæses i hvilket omfang de dækker/ ikke dækker. En udvidet forsikring vil ofte også omfatte dækning for ulovligheder, skader uden for husets sokkel (eksempelvis stikledninger) o.lign.

Du bør sørge for at få grundig vejledning om ejerskifteforsikring, når du skal købe hus. Du kan også læse mere her.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner