horstmann-advokater-viborg-07.jpg

Ejeraftale, hvad er det?

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et selskab.

En ejeraftale er ifølge Selskabsloven ikke bindende for selskabet som sådan, men er bindende for partnerne.

En ejeraftale bør indeholde regler om regulering af såvel forudsete som – og ikke mindst – uforudsete situationer.

Som hovedpunkter i en ejeraftale fremhæves: Forudselige forhold:

Rollefordelingen mellem parterne i henseende til selskabets ledelse.

Fremgangsmåden ved en ældre partners udtræden som følge af alder, herunder værdiansættelse af selskabet.

Uforudselige forhold:

En partners sygdom/varig uarbejdsdygtighed/død.

En partners misligholdelse.

Gensidig opsigelse.

Misligholdelse.

Værdiansættelse af virksomheden (prisen for udkøb af en partner).

Afgørelse af stridigheder: Offentlig retssag eller lukket voldgift?

En ejeraftale er et meget vigtigt dokument for selskabets ejere, idet lovgivningen ikke regulerer forholdet mellem aktionærer/anpartshavere overhovedet.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Jørgen Horstmann - Advokat, partner

Jørgen Horstmann

Advokat, partner

Tine Blach Ladefoged

Tine Blach Ladefoged

Advokat, partner