horstmann-advokater-viborg-07.jpg

Bedre chancer for ægtefællesammenføring trods afslag

Jeg har hørt, at Udlændingenævnet har ændret praksis, således at ved afslag får ægtefællen mulighed for at blive i Danmark, er det rigtigt?

Ja, 

Udlændingenævnet har indført en mere lempelig praksis i sager hvor førstegangsansøgere har fået afslag på ægtefællesammenføring.

Der har hidtil i klagesager over afslag på ægtefællesammenføring, været ganske få tilfælde, hvor ægtefællen uden opholdstilladelse fik tilladelse til at opholde sig i Danmark under klagesagens behandling i Udlændingenævnet.

Området for at tillægge en klage over afslag på ægtefællesammenføring opsættende virkning, er nu udvidet, blandt andet til fordel for ansøgere der har fællesbørn med den herboende ægtefælle.

Læs mere herom i Udlændingenævnets notat af 20. maj 2016.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat