horstmann-advokater-viborg-05.jpg

Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et skriftligt dokument, hvori forældre giver udtryk for, hvem de ønsker skal varetage barnets tarv, hvis de dør inden barnet fylder 18 år.

Et børnetestamente er ikke et testamente i arvelovens forstand, og det er ikke juridisk bindende i tilfælde af død. Det er Statsforvaltningen, der tager stilling til forældremyndighedsspørgsmålet, og man vil i denne proces tage hensyn til de afdøde forældres ønske. Men Statsforvaltningen er ikke bundet af børnetestamentet, hvis forældrenes ønske ikke er i barnets interesse/tarv. 

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat