horstmann-advokater-viborg-4.jpg

Børnebidrag, hvad er det?

Hvad gør man for at få børnebidrag, og hvor meget er det?

Forældre har pligt til at forsørge deres børn, indtil børnene fylder 18 år. Det er ikke noget problem, når forældrene bor sammen, men det er undertiden et problem, hvis de ikke bor sammen.

Børnebidrag er en måde at opfylde sin forsørgelsespligt på. Opfylder man ikke sin pligt, så kan man efter anmodning fra den anden forælder blive pålagt at betale børnebidrag.

Uanset indkomst vil man som forælder altid som minimum blive pålagt at betale normalbidraget, som i 2017 er kr. 1.333 pr. barn pr. mdr. Ved vurderingen af, om der skal betales et højere bidrag, tages der alene hensyn til indkomsten hos den forælder, som skal betale bidraget – ikke indkomsten hos den, som har barnet boende.

Det er Statsforvaltningen, som tager stilling til størrelsen af børnebidraget.

Er den bidragspligtige forælder ustabil i sin betaling af børnepenge, så kan den, som har barnet boende hos sig, henvende sig hos Udbetaling Danmark, som så skal udbetale børnepengene. Udbetaling Danmark vil efterfølgende opkræve pengene hos den bidragspligtige.

Vil du vide mere? Så kontakt..

Iben Kjølbye Bjerg Hansen - Advokat

Iben Kjølbye Bjerg Hansen

Advokat